Opintomateriaalia

Kassos omistaa joitakin metodologian oppikirjoja. Kassoksen jäsenenä voit halutessasi pyytää niitä lainaan. Laina-ajasta voidaan sopia tilanteen mukaan. Kirjoja voi pyytää hallituksen kokousten yhteydessä tai pyytämällä hallituslaisilta. Voit myös ehdottaa, jos tiedät tarpeellisen tai paljon kysytyn kirjan, jotta tiedämme, minkälaista kirjallisuutta meidän kannattaa hankkia.

Kassoksella on myös digitallennin,  jota voi lainata ottamalla yhteyttä hallitukseen. Nauhurin lainaaminen on Kassoksen jäsenille maksutonta. Kassokseen kuulumattomilta korvaus on alkaen kaksi euroa vuorokautta kohden.

Nauhuri on tarkoitettu seminaaritutkielmien, kandidaatin töiden ja gradujen haastatteluja ja aineistonkeruuta varten. Laina-aika on lyhyt: Tee tarvittava haastattelu ja siirrä mp3-tiedosto koneesi kovalevylle tai tikulle.

Kysy neuvoa tai ohjeita hallituslaisilta tai tuutoreilta, jos et ole ennen nauhuria käyttänyt.

Muistathan nauhuria lainatessasi, että olet samalla myös vastuussa sen käytöstä. Jos nauhuri vahingoittuu, sinun tulee korvata puolet sen sen hetkisestä arvosta Kassokselle.

Lainattava kirjallisuus:

 • Johdatus kasvatustieteisiin (Rinne, R., Kivirauma, J. & Lehtinen, E. 2004)
 • Graduopas (Hakala, J.T. 1999)
 • Life-Span and Development: Frameworks, Accounts and Strategies (Sugarman, L. 2001)
 • Sosiaalitutkimuksen kvantitatiiviset menetelmät (Alkula, T., Pöntinen, S. ja Ylöstalo, P. 1994)
 • Käyttäytymistieteiden tilastolliset menetelmät (Nummenmaa, L. 2009)
 • Tutki ja Kirjoita (Hirsjärvi, S., Remes, P. ja Sajavaara, P. 2000)
 • Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (Tuomi, J. ja Sarajärvi, A. 2009)
 • Research Methods in Education (Cohen, L., Manion, L. ja Morrison, K. 2000)
 • Spes patriae Ostiensis, Joensuun yliopiston ylioppilaskunta 1965-1999 (Kempas, M. 1999)
 • Sihteerinä yhdistyksessä (Paasolainen, S. 2006)
 • Nuorisotutkimus:
  -Tutkija kentällä (1/2002, 20.vuosikerta)
  -Päihteet (2/2000, 18.vuosikerta)
  -Nuorisotyö ja koulu (3/2000, 18.vuosikerta)
  -Sukupuoli (4/2000, 18.vuosikerta)
  -Vuorovaikutus (4/2001, 19.vuosikerta)
Mainokset