Opiskelun aakkoset

A:

Ainejärjestö: Ainejärjestö on lähin ainejärjestöön liittyneiden opiskelijoiden edunvalvoja ja vapaa-ajan toiminnan tarjoaja. Kassos ry on kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen asiantuntijakoulutuksen opiskelijoiden ainejärjestö.

Amanuenssi: Kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen asiantuntija koulutuksen amanuenssi on Emma Hahl. Amanuenssi auttaa sinua opintoihin liittyvissä asioissa, esim. aiempien opintojen AHOToinneissa sekä HOPSin teossa.

AHOT: on aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen. Voit ”ahotoida” eli hyväksilukea joitain kursseja tai opintokokonaisuuksia, jos sinulla on esim. aiempi korkeakoulututkinto takana tai muuten hankittu tarvittava osaaminen.

B:

Back 2 School: koulun alkajaisten bileet alkusyksystä, järjestetty yleensä Kerubissa.

C:

CuxiFuxia: heti syksyn ensimmäisenä päivänä järjestettävät bileet, nimensä mukaisesti sattuu ja tapahtuu.

F:

Fuksi: Ensimmäistä vuotta yliopistossa opiskeleva henkilö.

Fuksiaiset: on fukseille järjestettävä tapahtuma, missä on ohjelmaa ja rastienkiertelyä.

H:

Haalarit: Jokaisella pääaineella on oman väriset haalarit. Kassoksen haalarit ovat tummansiniset. Jokainen vuosikurssi hankkii itselleen haalarit ja sponsorit. Opintojen aikana voit kerätä haalareihisi haalarimerkkejä, joita saat tapahtumista ja esim. Haalarimerkkitorilta.

Haalarikastajaiset: fuksien saadessa uudet haalarit, ainejärjestö, tuutorit ja muut vapaaehtoiset järjestävät oman aineensa fukseille kastajaiset, missä haalarit kastetaan virallisesti käyttöön. Ennen kastajaisia haalareiden käyttämisestä saattaa saada pienen rangaistuksen. Meillä järjestetty yleensä alkukeväästä.

Haalaribileet: isot poikkitieteelliset bileet, jotka järjestetään neljä kertaa vuodessa erilaisin teemoin, yleensä Ilonassa.

Hallitus: ainejärjestön päättäjäelin ja äänitorvi. Hallitus pitää ainejärjestön opiskelijoiden puolia yliopisto-opiskelua koskevissa asioissa.

Hallituksen kokoukset järjestetään kuukausittain, joihin olet tervetullut.

HOPS on sinun henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka helpottaa opintojesi etenemistä. Voit tehdä sen itse WebOodissa. Tuutorisi auttavat sinut orientaatioviikolla HOPSin alkuun. Voit tarvittaessa pyytää apua HOPSin tekoon amanuenssilta. HOPS on pakollinen kaikille opiskelijoille.

I:

ISYY eli Itä-Suomen yliopiston ylioppilaskunta: ISYY on opiskelijoiden etu- ja palvelujärjestö, jonka jäseniä ovat Joensuun, Kuopion ja Savonlinnan kampuksen opiskelijat. Edunvalvonnan lisäksi ISYY tarjoaa kulttuuri ja vapaa-ajan toimintaa.
ISYYn Facebook-sivut: https://www.facebook.com/fbISYY/?fref=ts

J:

Joensuun Elli: Joensuun opiskelija-asuntoja vuokraava säätiö. Laita hakemus Joensuun Ellille heti otettuasi vastaan opiskelupaikkasi.

K:

Kandi eli kandidaatin tutkinto: Kandia varten sinun tulee suorittaa 180 op. Voit tutustua kandin tutkinnon tutkintorakenteeseen osoitteesta https://bitly.fi/OM94P, s.58.

Kaupunkisuunnistus: alkusyksystä järjestettävä koko yliopiston tapahtuma, missä joukkueittain kierretään rasteja ja juhlitaan.

Kevätkokous: Kevätkokous on ainejärjestön sääntömääräinen kokous, joka järjestetään tammi-maaliskuussa. Kevätkokouksessa päätetään edellisen toimintakauden tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen hyväksymisestä sekä edellisen toimintakauden hallituksen vastuunvapauden myöntämisestä.

N:

NYYTI:  keskustelupalvelu, jossa on mahdollista keskustella vapaasti ja mukavassa porukassa esim. opiskeluelämään liittyvistä asioista. Lisätietoa https://www.nyyti.fi/keskustele-netissa/

O:

Orientaatioviikko: Orientaatioviikko on fuksivuoden ensimmäinen viikko, jolloin tutustut yliopistoon ja opiskelukaupunkiisi, teet HOPSisi ja saat tarpeellisia työkaluja yliopisto-opiskeluasi varten.

Opintopiste, op: Opintopiste kuvaa opintojakson työmäärää, 1 op = n.27h. Opintojaksot vaihtelevat opintopistemääriltään työnmäärän perusteella. Saat opintopisteesi, kun olet suorittanut tentin tai palauttanut kaikki vaadittavat kurssitehtävät hyväksytysti. Voit ihastella saamisi opintopisteitäsi WebOodissa.

Opiskelijakortti: Tilaa opiskelijakorttisi heti kun olet ottanut opiskelupaikkasi vastaan osoitteesta https://frank.fi/fi/opiskelijakortti/. Opiskelijakortti on helpoin tapa nauttia opiskelijan eri eduista.

Oppari eli Opinnäytetyö: Oppari on kirjallinen tutkielma jotain tutkintoa varten. Ensimmäisen opparin kirjoitat kandidaatin tutkintoasi varten. Yliopistossa kirjoitettavia oppareita ovat kandidaatin tutkielma, Pro gradu -tutkielma eli Gradu, diplomityö, lisensiaatin tutkielma ja väitöskirja.

R:

Ruokalat: Joensuussa on useita ruokaloita, joista saat opiskelijakortilla opiskelijahintaan ruokaa. Kampuksen alueella on Aura, Carelia, Futura, Natura ja Borealis. Muita ruokaloita on Tiedepuiston Louhi, keskustan virastotalolla oleva Tori36, Sirkkalan Amica sekä Niinivaaralla olevat Wire ja Solina Amica-ruokalat.

S:

Seminaareissa pääset esittelemään opintoihisi kuuluvia tutkimuksia ja opinnäytetöitäsi. Ensimmäinen vastaan tuleva seminaari on ”kandisemma”.

Sitsit: Sitsit ovat yliopistossa hyvien yleinen juhlien muoto. Pöytäjuhlan aikana syödään, juodaan ja nautitaan erilaisista ohjelmista. Tärkeintä on muistaa toimia sitsisääntöjen mukaisesti.

Specia ja SOOL: Specia on kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen asiantuntijakoulutuksen opiskelijoiden ammattiliitto. SOOL on opettajaksi opiskelevien ammattiliitto. Voit liittyä molempiin ammattiliittoihin opiskelusi aikana.

Syyskokous: on ainejärjestön sääntömääräinen kokous, joka järjestetään loka-marraskuussa. Syyskokouksessa päätetään seuraavan toimintakauden uusi hallitus sekä hyväksytään talousarvio.

Sähköinen tentti: Pystyt suorittamaan opintojaksoihin kuuluvia tenttejä myös sähköisesti. Opintojaksoja valittaessa kannattaa tarkistaa WebOodista tai amanuenssilta, onko mahdollista suorittaa tentti sähköisesti. Sähköisen tentin varaamiseen pääset osoitteesta https://exam.uef.fi/

T:

Tentti: kirjallinen koe, jossa testataan sinun opintojaksolla oppimaasi tietoa. Arvioidaan joko hyväksytty-hylätty tai asteikoilla 0-5. Opintojaksolla voi olla joko oma tenttipäivä tai tentti tehdään yleisenä tenttipäivänä. Yleiset tenttipäivät löytyvät WebOodista.

V:

Vuosijuhlat: ovat ainejärjestön syntymäpäiväjuhlat. Ne järjestetään Kassoksella joka 5. vuosi. Seuraavat Kassoksen vuosijuhlat pidetään vuonna 2018. Vuosijuhlat ovat yleensä viralliset juhlat ja pukukoodina on iltapuku.

W:

WebOodi: on sivusto, jossa voi mm.

  • ilmoittautua läsnäolevaksi yliopistoon
  • ilmoittautua opintojaksoille ja tentteihin
  • suunnitella HOPS
  • tarkastella suorituksia
  • tarkastella opintokokonaisuuksia
  • tilata suoritusotteen
  • antaa opintojakson palautteen

Y:

Yammer: UEFin opiskelijoiden ja henkilökunnan sisäinen viestintäkanava.

YTHS: ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö tarjoaa opiskelijoille todella kattavat terveyspalvelut, joita kannattaa hyödyntää opiskelujen aikana.

 

 

 

 

Mainokset