Vuosisuunnitelma

KASSOS RY.

Vuosisuunnitelma toimikaudelle 2018

Kassos ry on Itä- Suomen yliopiston kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelijoiden ainejärjestö. Yhdistyksen kotipaikka on Joensuu ja kieli suomi. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen pääaineopiskelijoiden yhdyssiteenä ja etujärjestönä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, ajanvietto-, koulutus- ja keskustelu- ja muita tilaisuuksia. Yhdistys pitää myös yhteyttä vastaavanlaisiin yhteisöihin Suomessa ja ulkomailla.

Yhdistyksen hallitus ja hallinto

Kassos ry:n hallituksen tehtävänä on hoitaa yhdistyksen puolesta sopimukset, muut oikeustoimet, rahaliikenne sekä edustaa yhdistystä. Hallitus perustaa tarvittaessa avukseen työryhmiä asioiden tai tapahtumien valmistelua varten. Hallituksen puheenjohtaja laatii kokouksien esityslistat ja hallitus lähettää kuukausittaisten kokousten kokouskutsun esityslistoineen jäsenistölle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokouksen ajankohtaa. Hallituksen tehtäviin kuuluu myös valmistella ja esittää yhdistyksen kokoukselle sääntöjen edellyttämät asiat, poikkeuksena hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta tai hallituksen erottaminen. Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevien asioiden käsittelyyn tai ratkaisemiseen, joissa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

Yhdistyksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, valitut pöytäkirjantarkastajat tarkistavat kokouksen pöytäkirjan. Yhdistyksen kokousten pöytäkirjat toimitetaan jäsenille sähköpostitse sekä lisätään ne yhdistyksen internet-sivuille seitsemän (7) vuorokauden kuluessa kokouksesta.

Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta

Toimikaudella 2018 yhteydenpitoa jatketaan Itä-Suomen yliopiston filosofisen tiedekunnan kasvatustieteellisten ainejärjestöjen (Popsi ry., Poikkeus ry., Opossumi ry., Joraus ry. & Epsilon ry.)  lisäksi Oidipus ry:n, Varnitsa ry:n ja kielten opiskelijoiden ainejärjestöjen Godis ry:n, Ablaut ry:n ja Iskra ry:n kanssa. Kassos toimii kaudella 2018 yhteistyössä myös kasvatustieteen laitoksen henkilökunnan, Itä-Suomen ylioppilaskunnan, sekä ammattiliittojen Specia ja SOOL kanssa. Lisäksi muiden kasvatustieteiden ainejärjestön kanssa yhteistyötä kehitetään valtakunnallisesti ja pyritään solmimaan uusia yhteistyöverkostoja.

Toimikaudella 2018 Kassos ry järjestää yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset keväällä tammi-maaliskuussa ja syksyllä loka-marraskuussa. Kassos ry pyrkii järjestämään tapahtumia jäsenilleen, joita ovat muun muassa haalarikastajaiset, vappu, fuksiaiset ja pikkujoulut. Kassos ry pyrkii järjestämään myös muita tapahtumia yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa. Tietovisailta ja Specia-info pidetään yhdessä historian opiskelijoiden ainejärjestö Varnitsa ry:n kanssa myös toimikaudella 2018. Kassos jatkaa myös tiivistä yhteistyötä ammattiliittojen Specia ja SOOL ry:n kanssa. Toimikaudella 2018 järjestetään myös Kassos ry:n vuosijuhlat.

Toimikaudella 2018 Kassos ry jatkaa jäsenten hankintaa. Uusille opiskelijoille mainostaminen ja informoiminen ainejärjestön toiminnasta aloitetaan jo kesän aikana yhteistyössä KAAKO:n tuutoreiden kanssa. Tiedotusta hoidetaan sähköpostilistojen ja muun sosiaalisen median kanavien kautta (Facebook, Instagram, nettisivut). Kassoksen näkyvyyttä pyritään lisäämään osallistumalla järjestöpäiviin ja olemaan aktiivisia sosiaalisen median puolella. Kassos ry haluaa ylläpitää yhteistyötä henkilökunnan ja opettajien kanssa sekä järjestää opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisiä tilaisuuksia ja tapahtumia toimikauden 2018 aikana. Toimikauden 2018 aikana Kassos ry pyrkii järjestämään varainkeruuta haalarimerkkimyynnillä ja järjestämällä tapahtumia sekä hakemalla avustuksia.

Toimikaudella 2018 Kassos ry pyrkii ottamaan kantaa ja vaikuttamaan opiskelijoiden edunvalvontaan liittyviin asioihin sekä opiskelijoihin ja kasvatustieteilijöihin vaikuttaviin asioihin. Toiminnassamme haluamme huomioida jäsentemme toiveet sekä tarpeet. Kassos ry toteuttaa edunvalvontaa hallituksen osallistumisella eri jaostojen kokouksiin sekä tekemällä opiskelijakyselyitä.

Mainokset